My image My imageMy imageMy imageMy imageMy imageMy imageMy imageMy imageMy imageMy imageMy imageMy imageMy imageMy image

Welkom op de website van Helping Hands Nijmegen

Helping Hands gaat aan een nieuw hoofdstuk in haar bestaan beginnen. De afgelopen 10 jaar hebben we ons met veel liefde en plezier ingezet voor mensen in Nijmegen en omgeving, die op of onder het bestaansminimum leven. Dat zullen we blijven doen, maar op een andere manier. We willen ons meer richten op onze oorspronkelijke doelstelling, namelijk een vangnet zijn voor mensen die nergens anders terecht kunnen. We willen meer inspringen op specifieke noden van mensen. We gaan door met het uitgeven van nood-voedselpakketten,  op de wijze zoals we tot nu toe hebben gedaan. De komende maanden gaan we nadenken of en hoe we ook andere aanvragen kunnen inwilligen.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat we de winkel van Helping Hands zullen sluiten.